Prowadzący projekt

Julia Schneeweiss juliaatmoviemiento [dot] org

Koordynujący trasę w Niemczech

Matthias Laminski matthiasatmoviemiento [dot] org

Koordynujący trasę w Polsce

Tomasz Dziemianczuk dziemianatug [dot] gda [dot] pl

Kontakt dla prasy w Niemczech

Misja Gossens misjaatmoviemiento [dot] org

Koordynacja filmowa w Niemczech

Julia Schneeweiss juliaatmoviemiento [dot] org

Koordynacja filmowa w Polsce

Marek Kraska marek [dot] krassusatgmail [dot] com

Organizacja

Już w 2008 roku obie zaprzyjaźnione organizacje współpracowały przy projekcie bałtyckim zainicjowanym przez Moviemiento e.V. Pływały one na jachcie przez Bałtyk od Rostoku po Petersburg z festiwalem filmowym i projektem promującym ochronę środowiska pod wspólną nazwą Moving Baltic Sea. Pomysł na nowy wspólny projekt powstał podczas warsztatu zajmującego się planami na przyszłość, który miał miejsce na spotkaniu podsumowującym projekt i został on wspólnie opracowany w następnych miesiącach.

Moviemiento
Moviemiento e.V., festiwal wyjątkowy poprzez swój wędrowny charakter, organizuje od 2003 roku trasy filmów krótkometrażowych obejmujące Europę.
Kulturalny Kolektyw
Kulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego organizuje w Polsce od 2004 roku liczne projekty kulturalne, które zajmują się tematami politycznymi, socjalnymi i ekologicznymi.