Historia

Na skutek rozszerzenia strefy Szengen o dziewięć państw członkowskich Unii Europejskiej granica na Odrze i Nysie uzyskała nową jakość. Zniesienie kontroli granicznej pod koniec 2007 roku otworzyło nowy rozdział w stosunkach niemiecko-polskich. Granica pomiędzy Polską a Niemcami była przez lata przedmiotem upolitycznionej dysputy. W czasie istnienia Republiki Weimarskiej wschodnia granica Niemiec wyznaczona w traktacie Wersalskim nazywana była „krwawiącą granicą”. Po II wojnie światowej DDR i Rzeczpospolita Polska celebrowały na „pokojowej granicy na Odrze i Nysie” stojącą na pierwszym planie przyjaźń. Za to w zachodnich Niemczech toczono gorące dysputy o uznanie granicy niemiecko-polskiej na Odrze i Nysie. Dopiero Traktat 2+4 i Układ o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 roku rozwiązały ten problem. We wszystkich dyskusjach obie strony rzadko zdawały sobie sprawę z tego, że właśnie niemieckie słowo „granica” stanowi łącze między sąsiadami: jest to jedno z niewielu polskich słów zapożyczonych w języku niemieckim. W tym sensie nasza trasa stanowi projekt przekraczający granicę, który znajduje się raz po jednej, raz po drugiej jej stronie, aby poprzez swój program filmowy stworzyć element łączący ludzi po obu stronach Odry i Nysy.